BEL ONS 085 747 0473

Disclaimer

OFS Services B.V. (Kamer van Koophandel 61055107) hierna te noemen OFS Services, verleent je hierbij toegang tot www.ofsservices.nl en nodigt je uit kennis te nemen van haar aanbod. OFS Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.ofsservices.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van OFS Services.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.ofsservices.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van OFS Services.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.ofsservices.nl. OFS Services oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. OFS Services zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij OFS Services en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van OFS Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.ofsservices.nl op te nemen in een frameset of via een online link in een andere webpagina te verwerken, wanneer daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.